CLUB LOTTO

LATEST TWEETS

FACEBOOK


Naomh Bríd, Cuid a Dó, Seachtain na Gaelige Q&A   17/03/2021

Naomh Bríd  - La Fhéile Pádraig agus Seachtain na Gaelige 2021


To celebrate St. Patrick’s Day and Seachtain na Gaeilge St. Brigid’s clubman Jack Chambers, Minister for Sport and the Gaeltacht, did a Questions and Answers session with some of our juvenile club members as Gaeilge


Sin cuid a dó don díospóireacht, féach chomh maith ar cuid a haon, agus féach ar an video Twitter, Instagram agus Facebook6. Lucy U10 Girls: Cathain a bheimid ábalta dul ar ais ag imirt peile agus camógaíochta sa chlub? When will we be able to go back to playing football and camogie with our club?


Tuigeann an Rialtas an tábhacht a bhaineann leis an spórt agus leis an aclaíocht don tsláinte fhisciúil agus intinne agus déanaimid iarracht a chinntiú go bhfaigheann daoine a oiread deiseanna agus is féidir chun coinneáil aclaí. Is í an chomhairle sláinte poiblí atá ann faoi láthair ná go bhfuil sé róluath a rá conas agus cathain a bhainfear na srianta atá ar ghníomhaíochtaí spóirt mar gheall ar na neamhchinnteachtaí atá ann fós. Buailfidh an Rialtas le chéile roimh an 5 Aibreán chun athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéal na srianta agus rinneamar cinneadh gur cheart machnamh a dhéanamh ar réimsí faoi leith má thagann feabhas ar chúrsaí. Bfheidir go mbeidh deis ann I mhi aibrean ach feicimid.

 

The Government understands the importance of sport and activity for the health of body and mind, and we are making an effort to make certain that everybody gets as many chances as possible to remain active.  The public health advice at the moment means it is too early to say how and when the restrictions on sporting activities will be lifted because of the uncertainties that are still there. The Government will meet together before the 5th of April to reconsider the level of restrictions and we have decided to make considerations on certain aspects if the situation improves. Maybe there will be a chance in April, but we will see. 

 


7. Cormac U12 Boys: Cad iad na clachtanna a dfhoglainn tú ag imirt spóirt? What lessons did you learn playing sport?


Mhúin imirt an spóirt an-chuid dom faoi dhaoine eile agus fúm féin. Tríd an spórt d'fhoghlaim mé bheith mar chuid d'fhoireann agus meas a bheith agam ar mo chéilí comhraic. Is ceachtanna thar a bheith tábhachtach iad seo d'éinne a dteastaíonn uaidh nó uaithi a bheith mar pholaiteoir. Is duine iomaíoch go leor mé, agus cheapainn gurbh é buachan bun agus barr an scéil. Ach,trí spórt a imirt, thuig mé go bhfuil páirtíocht i bhfad níos tábhachtaí ná an scór deiridh.

 

 

Playing sport has taught me a lot about myself and others. Through sport, I learned about being part of a team and having respect for my opponent. These are very important lessons for anybody who wants to be a politician! I am a very competitive person, and I used to think it was all about winning. But, by playing sport, I learned that getting out on to the pitch is much more important than the final score.

 

8. Ben U10 Boys: Cén spórt eile is breá leat seachas peil? Which sports do you like other than football?


Is breá liom gach uile spórt. D'imir mé sacar, rugbaí, agus leadóg agus mé ag fás aníos, agus taitníonn sé liom amaharc orthu seo chomh maith le galf. Le déanaí, áfach, táim i ndiaidh a bheith ag amharc ar ár luthchleasaithe iontacha ag iomaíocht ag Craobhacha Luthchleasaíochta na hEorpa agus trialfaidh mé ár lúthchleasaithe a leanúint ,bíodh siad ag iomaíocht sa bhaile nó i gcéin.

 

I like all sports. Growing up I played soccer, rugby and tennis and I enjoy watching all those as well as golf. Recently, though, I’ve been following all of our fantastic athletes at the European Athletics Championships and I try to keep follow all our Irish athletes competing at home and abroad.


9. Mia U8 Girls: Cén timreoir is fearr leat?  Who is your favourite player?

 

Ba é Ciarán McDonald duine de mo rogha imreoirí ag fás aníos mar tugadh mé chuig an-chuid de chluichí Mhaigh Eo le mo thuismitheoirí, i gcóna ag dréim le craobh Uile-Éireann agus fós ag fanacht léi. Léirigh sé scil iontach chomh maith le dúthracht agus ba é duine den bheagán scata imreoiri Mhaigh Eo a bhí in ann cúilíní a aimsiú nuair a bhí an chuid eile de na tosaithe ag streachailt. Bhí an cumas ann nóiméad diamhair spóirt a chruthú le scil draíochtúil.


Ciaran McDonald was one of my favourite players growing up as I was brought to many Mayo matches through the years with my parents always hoping for an All-Ireland and they are still waiting. He showed great skill and tenacity and was one of the few Mayo players to score points when the rest of the forwards struggled. He had that ability to create a special sporting moment from nowhere and magical skill.10. Eimear U14 Girls: Tá madra nua ag Uachtarán na hEireann, Misneach is aimn dó. Dá mba rud é go bhfuair tú peata nua cén tainm a chuirfeá air? The President has a new dog. Misneach is his name.  If you were to get a new pet, what would you call it?Tá madra ag mo thuistí faoi láthair a dtugann siad Harry air. Mar Aire don Ghaeltacht braithim dualgas ainm a ghairm air ón traidisin agus dúchas Gaelach. Sílim go mbeadh orm ceachtar acu Bran nó Sceolán  a roghnú . Is iad san an dá mhadra a bhí ag Fionn Mac Cumhaill agus baineann seanchas Fhinn le laochas agus uaisleacht,dhá thréith atá bunúsach dúinn uilig. Ina theannta sin, ta baint ag na Fianna le mo cheantar dúchais, Caisleán Cnucha , sa mhéid is gur throid na Fianna ag Cath Cnucha in annalód.

 

My parents have a dog at the moment called Harry. As Minister for the Gaeltacht I feel obliged to call it from the Irish tradition or heritage. I think I would have to choose either Bran or Scoloin. They are the two dogs that Fionn MacCumhal had and his story is about heroism and nobility two important principals for us all.11. Doireann U8 Girls: Cén amhrán as gaeilge is fearr leat? Which is your favourite Irish Song?


Is é  "Oró 'sé do bheatha abhaile" an t-amhrán is ansa liom. Cuireann sé síorthóraíocht ár saoirse agus comhthéacs tábhachtach stairiúil i gcuimhne dom. Is amhrán spreagúil é agus tháinig sé chun cinn arís in Éirí Amach 1916 agus an tréimhse tábhachtach sin in ár stair.


My favourite song in the Irish language is "Oró 'sé do bheatha abhaile". It reminds us of our pursuit of independence and important historical context. It is a rousing song and was associated with the 1916 rising and that important period in our historyThe Club would like to thank Jack for taking time out of his busy schedule to participate in the Questions & Answers session and to the juvenile members for their excellent questions. 

  

Best wishes for St. Patrick’s Day to all club members and their families at home and abroad.St Brigids GAA Club,
Russell Park, Navan Road, Dublin 15
Contact: pro.stbrigids.dublin@gaa.ie